PODĚKOVÁNÍ

SEM PATŘÍ VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODLI PODPOŘIT TENTO PROJEKT KOUPÍ OBRAZŮ. KAŽDÝ Z NICH UŽ MÁ SVŮJ AR V REZERVACI GREEN LIFE. DĚKUJI JMÉNEM KRÁSNÉ ŽIVOTADÁRNÉ PŘÍRODY.

Veronika Krnínská

Východ nad pralesem

Romana Nártová

Stopy v písku

Alena Draželová

Prales

Vilém Peřka

Sklánějící se palma nad mořem

Manželé Hotařovi

Řeka a prales

Alena Horáková

Přístav

Magdalena Vosádková

Dívenka

Marcela Kalná

Dívenka

Manželé Kopřivovi

Vážka

Lenka Tampírová

Žabka

Terka Zajíčková

Vážka

Paní Pilečková

Dívenka

Slečna Kubíková

Krokodýl

Marek Kraus

Prales

Jolana Strejčková

Květy 2x malé

Luboš Bartl

Prales

Radka Hrotková    

Magdy nahlédnutí do pralesa

Radka Hrotková

Magdy nahlédnutí do pralesa

Jiří Tonzar

Strom života

Anna Tonzarová

Orangutan, který ví své